Links


webcam   - Details
webcam chat 18+

cdn tang toc website nhu the nao?   - Details
Với cách thiết kế thông thường, ta sẽ có một server chính rất mạnh (origin server). Toàn bộ người dùng sẽ kết nối tới server này để lấy dữ liệu

Number of links: 2